Historie

We gaan terug naar de vorige eeuw en kennelijk vond men bij de Vrijzinnig Hervormde Gemeente in Alkmaar dat de kerkdiensten wel wat opluistering konden gebruiken en zo kwam het dat op 25 februari 1925 het 'Vrijzinnig Hervormd Zangkoor' werd opgericht. De heer W.S. Slinger was de dirigent en onder zijn leiding begeleidde het koor de kerkdiensten in de Grote Kerk. Verder deed men mee aan zangwedstrijden en gaf men liefdadigheidsconcerten.

Eén van de belangrijkste dirigenten was Cornelis Jonker, die het koor meer dan 35 jaar leidde. Hij zorgde ervoor dat de kwaliteit flink omhoog ging. In die periode steeg het aantal leden tot boven de honderd. De jaarlijkse feestavonden waren hoogtepunten in het koorleven en er werd - met groot succes - ook andere dan religieuze muziek ten gehore gebracht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het culturele leven op een laag pitje. Desondanks vond op 15 mei 1943 de allereerste uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach plaats. Niet als concert, maar als "gewone" kerkdienst, om de eisen van de door de Duitse bezetter ingestelde Kulturkammer te omzeilen.

Omdat het koor zich steeds meer ging toeleggen op het zingen van oratoria, werd de naam in 1946 veranderd in 'Nederlands Hervormde Oratorium Vereniging'. Vanaf 1954 staat het koor bekend onder de naam 'Alkmaarse Oratorium Vereniging'.

In 1968 gaf Cornelis Jonker het dirigeerstokje over aan Klaas Venneker, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Bruno Gerritsen. De huidige dirigent, Johan Akerboom, is vanaf 1987 aan de AOV verbonden. Onder zijn leiding en met de bezielende inbreng van Ada Knop-Kleymeer, onze repetitor, voerde het koor vele bekende en soms ook minder bekende oratoria uit. Een zeer belangrijke rol bij het instuderen van het repertoire had begeleidster en repetitor, Ada Knop-Kleymeer, die al vanaf 1970 de koorleden de nodige muzikale kennis bijbracht.

De AOV repeteerde 50 jaar in de aula van het Murmellius Gymnasium. Bij de brand in de nacht van 12 op 13 april 1999, die deze aula in de as legde, ging naast de vleugel ook veel waardevol historisch materiaal verloren. Gelukkig hebben de leden veel bewaard, zodat een keur aan feiten en data bijeen werd gebracht in de jubileumuitgave van de koorkrant ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2000.

ontwerp © 2006
Alkmaarse Oratorium Vereniging