Home

Welkom

Welkom op de website van de Alkmaarse Oratorium Vereniging (AOV).

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de activiteiten van het koor.Najaarsconcert gaat niet door.

Vanwege corona kan het concert op 7 november 2020 niet doorgaan.

Het koor is op 26 augustus weer gestart met de wekelijkse repetities volgens de richtlijnen van het RIVM. Niet alle koorleden zijn daarbij aanwezig, een deel volgt de repetitie thuis via een Zoom verbinding.†
Het plan is het concert door te schuiven naar najaar 2021.†

Vrienden van de AOV ontvangen binnenkort informatie met een aangepast aanbod.

 

Project zangers welkom

Projectzangers zijn voor alle stemgroepen welkom en worden van harte uitgenodigd mee te zingen.

 


AOV LOST BELOFTE IN

Toen halverwege maart bleek dat de Mattheus Passie op 4 april jongstleden zou komen te vervallen als gevolg van het corona-virus, ontstond bij de Alkmaarse Oratorium Vereniging (AOV) onmiddellijk het besef, dat dit voor koor en dirigent weliswaar een grote teleurstelling was, maar voor de meewerkende musici een financiŽle ramp! Hiermee ontstond tegelijkertijd het plan om de financiŽle pijn enigszins te verzachten.

Vangnet ZZP'ers

Er werd aan kaartkopers het verzoek gedaan, te mogen afzien van financiŽle restitutie, geheel of gedeeltelijk, van in de voorverkoop reeds betaalde toegangskaarten. Hierop volgden zoveel positieve reacties, dat dit meteen al een aardig bedrag opleverde. Ook kwamen er giften binnen op het daarvoor bestemde gironummer. Bij elkaar leidde dit tot een totaalbedrag van € 4660,-, incl. een bijdrage vanuit het Cor Dekker Fonds en het subsidiebedrag van de Hofsteestichting. Door de AOV is het bedrag naar boven afgerond op € 4750,-.
Dit betekent, dat inmiddels kan worden uitbetaald!

Orkest, solisten, organist

In totaal ontvangen 38 personen een financiŽle bijdrage. De verdeling van het ingezamelde geld leidt tot een bedrag van E 125,- per persoon. Het koor is zich bewust van het symbolische karakter ervan, maar beschouwt de actie vooral als een morele ondersteuning en uiting van solidariteit jegens de betreffende musici; zij hebben tenslotte zwaar te lijden onder de corona-crisis.

2020: Het AOV-koor viert haar 95 jarig bestaan.

De AOV bestaat uit ongeveer 75 leden en voert derhalve werken uit voor grote koren, zoals oratoria, requiems, missen en andere koorwerken uit periodes van langer, maar ook korter geleden.

Het koor verzorgt twee keer per jaar een concert. Traditiegetrouw de Matthšus Passion van J. S. Bach op de zaterdag voor Palmzondag en een najaarsconcert. De uitvoeringen vinden steevast plaats in de Grote Kerk, de mooiste concertzaal van Alkmaar.
We werken samen met professionele orkesten en dito solisten en de muzikale leiding is al meer dan 30 jaar (vanaf 1987) in de deskundige en enthousiaste handen van Johan Akerboom.

 

Wilt u meer informatie? Stuurt u ons dan een e-mail: info@aovkoor.nl


De AOV is nu ook op facebook actief!
Klik op het facebook logo en u kunt ons volgen.

klik hier om de poster te openen

 


ontwerp © 2006
Alkmaarse Oratorium Vereniging